EnglishSrpski

NRK Inženjering d.o.o.

Preduzeće za proizvodnju, istraživanje, razvoj i inženjering u hemiji, biohemiji, biotehnologiji, hemijskom inženjerstvu i procesnoj opremi!


Početna Laboratorija Kontakt

Proizvodi

Proizvodnja se ostvaruje u sopstvenim pogonima i preko naših brojnih kooperanata.

Organizovana je u dva osnovna dela: ISTRAŽIVANJE i RAZVOJ I PROIZVODNJA.

Delatnost je stalno proširivana i “ NRK INŽENJERING” d.o.o. danas predstavlja savremenu firmu, sa preko 1000 proizvoda, tako organizovana i tehnički opremljena da može odgovoriti na brojne zahteve potencijalnih korisnika usluga.

Proizvodnja je podeljena po sektorima:

Standardi za kvalitet proizvoda su usaglašeni sa, u svetu važećim najstrožijim normama, kao što su: ACS, Merck, Ph. Eur., USP, BP, DAB, ISO, ASTM, DIN.
Login Webdesign