POBEDNICI U BORBI PROTIV NEPRIJATNIH MIRISA!

Od 2019 godine smo distributeri kompanije BIOTHYS za Srbiju što podrazumeva distribuciju hemijskih sredstava i  instalaciju profesionalnih rešenja za neutralizaciju i redukciju neprijatnih mirisa i drugih oblika isparavajućih zagadjenja.

“NRK Inženjering d.o.o.” je organizovan u dva osnovna dela: ISTRAŽIVANJE i RAZVOJ & PROIZVODNJA.

Sektor hemikalija

 • LABORATORIJSKE HEMIKALIJE (purum, purissimum i pro analisy kvaliteta. Preko 1 000 supstanci);
 • LABORATORIJSKE HEMIKALIJE ZA POSEBNE NAMENE, kao što su indikatori, rastvarači hromatografske čistoće, standardi i slično. Preko 200 supstanci.
 • HEMIKALIJE PO FARMAKOPEJI. Nekoliko desetina supstanci;
 • FARMACEUTSKE SUPSTANCE
 • ADITIVI ZA PREHRAMBENU INDUSTRIJU (korigensi pH, sredstva za želiranje, organski vezani oligo i mikroelementi. Ovaj program sadrži i koncentrovano, stabilizovano, biorazgradivo dezinfekciono sredstvo na bazi persirćetne kiseline pod zaštićenim imenom “GERMIPER”.
 • SUPSTANCE ZA NAMENSKU INDUSTRIJU (perhlorati, hlorati, oksidi, peroksidi, sulfati, nitrati, hromati, dihromati, … ); 
 • SREDSTVA ZA GALVANIZACIJU. Na primer, preparati za hladno siliranje, odmašćivači, boje za eloksirani aluminijum, stabilizatori kupatila za galvanizaciju;

Sektor prirodnih proizvoda

 • EKSTRATIVNA HEMIJA. Sirovi i prečišćeni ekstrakti biljnog i animalnog porekla, prema zahtevima korisnika;
 • BIOTEHNOLOGIJA;

Sektor procesne opreme

 • UREĐAJI ZA POBOLJŠANJE KVALITETA OBRAĐENIH, NEOBRAĐENIH I OTPADNIH VODA, kao što su manuelni i automatski deferizatori, dehlorinatori, omekšivači i demineralizatori, mikro filtracije, sve od laboratorijskog do industrijskog kapaciteta, uključujući i kompletne sisteme za tretman voda. Aktivna punjenja i njihove modifikacije su sopstveni proizvodi; i
 • POSTROJENJA ZA HEMIJSKU INDUSTRIJU, na primer, kontinualni sistemi za dekolorizaciju i demineralizaciju , deodorizaciju i demineralizaciju proizvoda organsko hemijske industrije, ureñaji za filtraciju u prehrambenoj industriji, sušnice u fluidizovanom sloju, od pilot do industrijskog nivoa.