Privredno društvo NRK Inženjering d.o.o. je osnovano u martu 1990. godine. Konačna organizacija preduzeća izvršena je jula 1992. godine. Realizacija zajedničkih ulaganja sa DP 19. Decembar iz Podgorice u oblasti proizvodnje supstanci za specijalne namene počela je 1994. godine.

Politika kvaliteta

NRK INŽENJERING D.O.O Beograd je posvećen prodaji hemikalija i zastupanju firmi, poštujući pravila poslovne etike putem sprovođenja i primene zahteva standarda.

Vizija

Vizija je da ostanemo poželjan partner, poznat po visokom nivou kvaliteta proizvoda i usluga, da korektnim poslovim odnosima zaštitimo naše kupce i partnere, zaposlene radnike i vlasnike preduzeća.

Nagrade i priznanja

Zahvalnica
Hemijski fakultet Univerziteta u Beogradu povodom Dana fakulteta i 150 godina hemije u Srbiji dodeljuje zahvalnicu u znak zahvalnosti na donaciji koja će doprineti uspešnijoj nastavi i naučnom radu na Hemijskom faklutetu. U Beogradu, 20. oktobra 20

Zahvalnica
Za učešće u 4. međunarodnoj privrednoj prezentaciji Tržišno privređivanje, skladan razvoj i prosperitetna budućnost

Štab civilne zaštite opštine Voždovac
Zahvalnica za aktivno učešće i nemerljiv doprinos u odbrani zemlje od agresije NATO pakta u periodu od 24. marta do 9. juna 1999. godine
40. Međunarodni sajam tehnike i tehničkih dostignuća
Stručni žiri je doneo odluku da se Velika nagrada Korak u budućnost za izložena vrhunsko-tehnička rešenja dodeli za proizvod Dijabet hrom