Politika kvaliteta

NRK INŽENJERING  D.O.O“ Beograd je posvećen prodaji hemikalija i zastupanju firmi, poštujući pravila poslovne etike putem sprovođenja i primene zahteva standarda SRPS ISO 9001:2015. Zalaže se za prodaju proizvoda, odnosno za pružanje usluga koje dugoročno obezbeđuje njenu stabilnu poslovnu moć i prosperitet i doprinosi stalnoj prisutnosti u krugu šire poznatih, poslovno uspešnih, tržišno orijentisanih i uglednih organizacija.

U tom cilju “NRK INŽENJERING  D.O.O“ Beograd vrši:

  • Stalno preispitivanje i pridržavanje zahteva standarda SRPS ISO 9001:2015. i poboljšavanje njegove efektivnosti i efikasnosti radi neprestanog napretka organizacije uz svest u odgovornost od strane rukovodstva svih nivoa, kao i svih zaposlenih.
  • Prepoznavanje, zadovoljavanje i stalno proveravanje potreba, zahteva i očekivanja korisnika, uz punu opredeljenost za obezbeđenje i stalno poboljšavanje pouzdanog kvaliteta proizvoda i usluga.
  • Uspostavljanje i negovanje kvalitetnih partnerskih odnosa sa isporučiocima i svim poslovnim partnerima organizacije u cilju ostvarenja zajedničkih interesa.
  • Očuvanje i razvijanje postignutog  položaja i prepoznatljivog  poslovnog imidža organizacije na tržištu i u društvenom okruženju.
  • Očuvanje našeg ugleda putem poslovanja uz puno pridržavanjeugovorenih i drugih prihvaćenih obaveza, kao i prisutstvom na tržištu sa proizvodima i uslugama garantovanog i pouzdanog kvaliteta.
  • Poslovanje uz dosledno pridržavanje svih propisa važeće pravne regulative, domaćih i međunarodnih standarda.
  • Kontinualno obnavljanje resursa i svih ostalih elemenata infrastrukture kao i stalno praćenje poboljšavanje uslova rada i zdrave radne sredine organizacije, kao i osećaja međusobnog poštovanja i poverenja za dobrobit svih zaposlenih.
  • Svesno i temeljno pripremljeno planiranje u svim procesima organizacije, stalnim praćenjem ostvarivanja tih planova i stalnim poboljšavanje metoda i načina realizacije planova uz optimizaciju troškova.
  • Permanentno podizanje stručnosti zaposlenih u radu kao i u shvatanju značaja pravila sistema kvaliteta putem njihove planirane edukacije.
  • Obezbeđenje efikasne motivacije i stimulacije zaposlenih na bazi ostvarenih učinaka i uspešnosti rada.

Misija

MISIJA preduzeća NRK inženjering d.o.o. Beograd je stvaranje snažne i stabilne kompanije za prodaju hemikalija i predstavljanje firmi na teritoriji Srbije i zemalja okruženja, koja je stalnim unapređenjem poslovanja, kvaliteta proizvoda i usluga, usmerena ka stvaranju većih vrednosti.

Prateći savremene svetske trendove i dostignuća u ovoj oblasti, poštujemo i negujemo najstrože kriterijume i merila kvaliteta proizvoda i usluga.

Svoje delovanje podređujemo očekivanjima i ciljevima svih zainteresovanih strana za poslovanje preduzeća NRK inženjering d.o.o. Na prvom mestu su naši kupci i dugogodišnji partneri, isporučioci, zaposleni, društvo u kome živimo i radimo i na kraju, to su vlasnici preduzeća. Prisutna je stalna opredeljenost  da svojim radom ne narušavamo sklad prirode koja nas okružuje.

Vizija

VIZIJA je da ostanemo poželjan partner, poznat po visokom nivou kvaliteta proizvoda i usluga, da korektnim poslovim odnosima zaštitimo naše kupce i partnere, zaposlene radnike i vlasnike preduzeća.

Nagrade i priznanja