Politika kvaliteta u Laboratoriji proizilazi iz poslovne politike “NRK INŽENJERING“-a , Beograd i predstavlja trajno opredeljenje Laboratorije da: 

  • prilikom pružanja usluga i ispitivanja ostvaruje dobru profesionalnu praksu zadovaljavanjem potrebe i očekivanja korisnika i zahteva Zaštite životne sredine uz optimalne troškove poslovanja, 
  • uspostavlja sistem kvaliteta i zadovoljenje svih tehničkih zahteva prema standardu SRPS ISO/IEC 17025:2017, 
  • stalno poboljšava kvalitet usluga, 
  • obezbedi stalnu efikasnost svih zaposlenih u sprovođenju uspostavljenog sistema menadžmenta. 

Uspostavljeni sistem menadžmenta i Politika kvaliteta je zasnovana na: 

  • tehničkoj opremljenosti laboratorije (oprema i aparati), 
  • dovoljnom broju stručnog i obučenog osoblja, koji uspešno izvršava sva ispitivanja, kao i usavršavanju osoblja, 
  • adekvatnim i optimalnim uslovima rada. 

Za tumačenje ove politike i upoznavanje zaposlenih sa ovom politikom i dokumentacijom sistema kvaliteta odgovoran je rukovodilac kvaliteta, a za njeno sprovođenje odgovorni su svi zaposleni. 

Za uspostavljanje i održavanje sistema kvaliteta prema standardu SRPS ISO/IEC 17025:2017 odgovoran je Direktor.

NRK INŽENJERING“ laboratorijska ispitivanja izvodi prema standardnim i dokumentovanim metodama i procedurama koje obuhvataju uzimanje uzoraka i njihov transport, rukovanje, skladištenje i pripremu uzoraka za ispitivanje, neposredno ispitivanje, statističku analizu i obradu podataka dobijenih ispitivanjem i izradu izveštaja o ispitivanjima.