Centrala

Vanđela Tome 19,
11040 Beograd
Srbija

Pogon

Oslobođenja 26a,
11090 Beograd-Kneževac
Srbija

Telefon: 011 / 3565-573, 3565-594

Email:

nrk1@sbb.rs
nrk.prodaja@gmail.com