Tag Archives: virusi

Stop 19

Stop 19 sredstvo je namenjeno za svakodnevno suvo pranje i dezinfekciju ruku. Pogodno je u situacijama ograničenog pristupa vodi i sapunu kao i u uslovima vanredne potrebe za dezinfekcijom.

Aktivna supstanca: Etanol 70%
Veličina pakovanja: 100 mL

Proizvodi: NRK_inženjering DOO Beograd

Rešenje u upisu u Privremenu litu biocitnih proizvoda br.: 532-01-1425/2020-03