Category Archives: Novi proizvodi

Azosol (rastvor Azidiola za očuvanje uzoraka mleka)

Azidiol je hemijsko jedinjenje sa bakteriostatskim dejstvom koje se preporučuje za očuvanje uzoraka sirovog mleka, koje će se koristiti za kompozicione i higijensko-sanitarne analize.

Da bi se procenila mogućnost korišćenja istih konzerviranih uzoraka mleka za različite analize od strane laboratorija za ispitivanje mleka, ispitana je upotreba azidiola (natrijum azid/hloramfenikol) kao tečnog konzervansa za hemijska, bakteriološka i citološka ispitivanja. Azidiol je dodat odmah nakon muže u polovinu uzoraka, ostali su korišćeni za upoređivanje. Analize su rađene korišćenjem infracrvenog analizatora mleka (Milko-Scan), Bactoscan i Fossomatic brojača. Život mleka je produžen sa azidiolom kako je temperatura skladištenja snižena sa 20 °C do 4 °C. Uzorci za hemijsku analizu sa azidiolom mogu se čuvati više od 15 dana na 4°C i najmanje nedelju dana na 20 °C. Srednji vek trajanja uzoraka za bakteriološku procenu u prisustvu konzervansa varirao je u zavisnosti od temperature skladištenja.

Stop 19

Stop 19 sredstvo je namenjeno za svakodnevno suvo pranje i dezinfekciju ruku. Pogodno je u situacijama ograničenog pristupa vodi i sapunu kao i u uslovima vanredne potrebe za dezinfekcijom.

Aktivna supstanca: Etanol 70%
Veličina pakovanja: 100 mL

Proizvodi: NRK_inženjering DOO Beograd

Rešenje u upisu u Privremenu litu biocitnih proizvoda br.: 532-01-1425/2020-03